"De reis van ontdekken, ontplooien en 

ontwikkelen van je enneagramtype..."

De EIK Opleiding staat als een huis

Het Enneagram College

Ieder mens is onderweg. Doelen en verlangens gloren aan de horizon. Jij bent ook onderweg, waar ook naar toe! Ervaringen, emoties en gedachten hebben jou gevormd tot wie je nu bent. Die ‘jij’ is jouw psychologische zelf: Het is wie jij speelt en wie jij voelt te zijn. Je was je er nauwelijks van bewust, maar je verleden heeft je gevormd.

Zoveel rijker wordt je toekomst als jij in plaats van je psychologische zelf, jouw essentiële zelf ontdekt. Pas dan ervaar je wie je werkelijk bent, wat jouw diepere drijfveren en talenten zijn en wat je onbewuste motivaties zijn voor je gedrag. Vanuit de ontdekking van je essentiële zelf kun je jezelf en je cliënt of medewerker ontplooien en ontwikkelen. Het Enneagram zet aan tot oplossingsgericht handelen.

Stoei je met vragen als:  ‘Wie ben ik écht?’, ‘Hoe zeker ben ik van mezelf?’ of ‘Hoe wil ik leven en samenleven?’ Het Enneagram geeft antwoord. 

null

Jouw kracht ligt in wie je in essentie bent

De EIK-opleiding laat je kennis maken met de EIK Methode. Dat is een bijzonder effectieve methode om problemen op te lossen en verzwakkingen te versterken. Het uitgangspunt van de EIK-methode is dat 80% van de mensen een andere persoonlijkheid hebben ontwikkeld, dan ze vlak na hun geboorte hebben aangenomen. Dat andere karakter ontstaat door wat je hebt meegemaakt in je leven. Als je keer op keer geraakt wordt in je pijn of zwakte, is de neiging groot om van verdedigingsstrategie te wisselen. Daardoor ontstaat er een ander karaktertype.


De Enneagram karaktertypen vind je in het Enneagram. Een echt probleem in je leven is moeilijk op te lossen vanuit een aangenomen Enneagramtype. Wat je in de EIK-opleiding leert, is om de ander terug te brengen naar het essentietype, het type dat deze persoon oorspronkelijk is. Dáár liggen je werkelijke kwaliteiten en vermogens en van dááruit kun je alles aan.


Op ons kun je rekenen: 

 • Voor optimale begeleiding werken we in kleine groepen
 • Je krijgt je een groepscoach die je begeleidt en waarmee je kunt sparren
 • De opleiding is praktisch gericht. 
 • Je oefent veel, zodat de stof spelenderwijs geïntegreerd wordt.
 • Na de opleiding staat niets je in de weg om jouw eigen praktijk te openen.


Ruim 200 EIK coaches gingen je voor!

We werken met een integratieve aanpak


100% garantie op uitvoering onder leiding van  Marianne Meijer. Voorafgaand aan de opleiding wordt je geheel 'uitgeikt' door een door ons gekwalificeerde EIK coach. Gedurende de EIK opleiding word je ondersteund door een groepscoach en werk je samen met een accountability partner. In de EIK Opleiding passen we op integratieve wijze onze unieke en beproefde modellen en methoden toe:


 • Enneagram IntegratieKunde
 • Spiertesten in combinatie met het Enneagram
 • De weg naar vrijheid
 • Kernverlangens-methode

De diploma’s van deze  geaccrediteerde opleiding staan zeer hoog aangeschreven in het werkveld. De doceerstijl is levendig, prikkelend en confronterend, verbindend en veilig. Onze visie is dat leren pas effectief is als de betrokkene:


 • volledig inzicht heeft in het eigen IK, volgens het Enneagram.
 • zelf alle methoden en modellen heeft doorlopen.
 • bereidheid heeft tot toepassen van nieuw inzichten
 • leert dwarsverbanden te zien tussen de verschillende methoden en modellen.

het Enneagram 

De EIK methode is door Willem Jan van de Wetering ontwikkeld in 1999. De basis is het Enneagram. De karaktertypologie in het Enneagram laat zien hoe je karakter is gevormd. Je ziet je valkuilen, drijfveren, verborgen talenten en vermogens. Met de methode ontdek je jouw essentietype,  je sterke vleugel en de andere typen die van grote invloed zijn op jouw gedrag. Daardoor krijg je in korte tijd een totaalbeeld van je karakter.


Nu kan het zijn dat je in je leven verandert van type, bijvoorbeeld als je iets meemaakt dat dwars door jouw verdedigingsmechanisme, je overlevingsstrategie, heen gaat. Je wordt dan geraakt en kiest voor een andere verdediging waardoor je de pijn niet voelt. Dat leidt tot ander gedrag, dus een ander Enneagramtype. Met de EIK methode gaan we eerst op zoek naar de pijn, de blokkades en overtuigingen die de oorzaak zijn van de switch. Daarna gaan we op zoek naar jouw essentie, jouw kern en van daaruit bouwen we je helemaal op. Daardoor verander je in gedrag. Je kijk op de dingen verandert eveneens, waardoor je geen problemen meer ziet, maar oplossingen aandraagt.


Het Enneagram is veel omvattend. In de opleiding werken we met drie Enneagrammodellen. Allereerst natuurlijk de typologie. Je gaat het karakter van de cliënt in beeld brengen door de sterkte van alle typen te testen met het spiertesten. Daardoor weet je precies wat het karakter van iemand is. Daarnaast test je het subtype van die persoon en de negen niveau's van Zijn. Dan heb je een totaalbeeld van iemands' persoonlijkheid.

Spiertesten

Spiertesten is een oud gebruik, oorspronkelijk afkomstig uit China. Het wordt gebruikt in Kinesiologie, Touch for Health, en natuurlijk in de EIK Methode en het Enneagram. De spieren geven een stress reactie, dus een verzwakking, als iemand niet de waarheid spreekt. Dat is bewust liegen. Maar het werkt ook heel goed bij onbewuste onwaarheden. Oftewel, als het onbewuste en het bewuste het oneens zijn met elkaar ontstaat er een verzwakking in de aangespannen spier. Als iemand denkt gelukkig te zijn, maar onbewust voelt dat helemaal niet zo, dan geeft de spiertest dat aan. Daardoor kan je heel snel iemand testen op blokkades, negatieve overtuigingen, triggers, verdriet, pijn en angsten. Die kan je dan vervangen door accupressuurpunten op het lichaam te activeren. In de EIK Methode maken we daar gebruik van. Zo kan je, middels het Enneagram, iemands persoonlijkheid, drijfveren, aansturingen en blokkades testen.

Procesmodel

Een van de oudste modellen van het Enneagram is het Procesmodel. Het uitgangspunt is dat alles een proces is, bestaande  uit negen stappen. Ieder proces kent derhalve een vast patroon. Door dat patroon te kennen kun je zien waar jij staat in jouw proces en wat je volgende stappen kunnen zijn. Je kunt ook zien waar de ander staat in diens proces. Dan kun je jouw proces en dat van de ander gelijktrekken zodat jullie samen een proces lopen. In bedrijven is er sprake van het bedrijfsproces, het teamproces en het inididuele proces van alle teamleden.
Door vanuit het procesmodel te werken kan dit ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde richting uit wijzen. Het procesmodel komt al voor bij Pytagoras (600 bv Chr) die zijn octavenleer uitwerkte op het procesmodel. Er zijn nog veel meer mogelijkheden met dit model. Van belang is vooral dat het doel helder en duidelijk is. Vanuit dat doel kun je zien welke stappen je moet zetten om tot je persoonlijke doel of het teamdoel te komen.

Ik ben voor de volle 100% aanwezig, hier en nu. Ik ben wie ik ben, niemand meer en niemand minder! Adem in, adem uit. En zo is het! Ben dankbaar voor die woorden en de karateslag waar ik veel kracht uit heb gehaald!

Lieneke Tabak

Nog vragen? Start de EIK opleiding met een geheel vrijblijvend interview.
Neem contact op. 


null


Tijdelijke Bonus!

Na afloop van ons interview sturen we je een fraai boek van Willem Jan van de Wetering, of je nu wel of niet besluit tot de EIK opleiding. Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt.